Mantelzorg: probleemstelling

Onder mantelzorg verstaan we zorgverleners (partner of kinderen) die thuis een hulpbehoevende of terminale patiënt verplegen. De zorg bestaat uit het gezelschap houden, koken en eten geven, wassen, boodschappen doen, kuisen, administratieve taken en veel meer. De hulpbehoevende zijn grotendeels van de leeftijdscategorie: 45 tot 65 jaar. Deze zorg die niet voor onbepaalde tijd vast ligt, kan heel wat psychologische druk met zich meebrengen en uiteindelijk zelfs leiden tot depressie. Het is dan ook van belang dat men raad en steun vraagt en niet alleen met het probleem blijft zitten.

Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat de kinderen voor de ouders of grootouders zorgden. Dat is nu nog wel het geval maar die trend is sterk verminderd. Toch blijkt minstens 3/4 van de hulpbehoevenden liever thuis te sterven dan in mantelzorg verlenershet ziekenhuis of verzorgingscentrum. Ouderen hebben het immers moeilijk wanneer ze in een vreemde omgeving worden geplaatst. Dit kan tot extra stress leiden wat niet goed is voor de gezondheid van de patiënt. Toch sterven de meeste mensen uiteindelijk in het ziekenhuis of in een zorgcentrum. De oorzaak ligt vooral in de haalbaarheid om de patiënt te verzorgen.

Mantelzorgers moeten goed te been kunnen zijn ingeval we spreken dat de partners de zorg op zich neemt. Anderzijds moeten de kinderen vrij kunnen krijgen om voor de terminale patiënt te kunnen zorgen. Daarbij dienen ze ook voor hun eigen familie te zorgen en kijken of het financieel haalbaar is om onbetaald verlof te krijgen.

Helpende handen verlichten de druk

Weinig mantelverzorgers vragen extra hulp wanneer ze het echt nodig hebben. Nochtans zijn er verschillende instanties die u hierin kunnen bijstaan:

U kan gebruik maken van thuisverpleging om de terminale patiënt te helpen met het nemen van medicatie en het wassen. Zij kunnen tot drie maal daags langskomen. Het palliatief netwerk van thuiszorgequipes stellen niet alleen de patiënt centraal maar de naasten die sociale en psychologische ondersteuning nodig hebben. Dat is niet altijd evident. Meestal wordt u wel in contact gesteld met dezelfde coördinator. Dit zorgt voor een betere vertrouwensband tussen de naasten en de thuisverpleging.

U kan eten laten brengen door het OCMW. Die prijzen variëren van 5 tot 10 euro voor een klein drie gangenmenu.

zorgverlening door familie thuisAls naaste kan u een aanvraag indien om een premie te ontvangen. De mantelzorg premie bedraagt ongeveer 130 euro per maand.

Ook bestaat er een speciale verlofregeling voor diegene die thuis voor een terminale patiënt willen zorgen: tijdskrediet met motief.

Ook kan u respijtverlof aanvragen. U kan de terminale patiënt voor een dag of halve dag naar een zorgcentrum brengen. Dat geeft u de mogelijkheid om tijd voor je zelf te maken.

U heeft recht om een vrijwilliger op te roepen om mee te helpen in dagdagelijkse taken. Hierdoor kan het werk voor de naaste voor een klein stuk opgevangen worden. Kijk voor een dienst in de buurt.

Wat als het einde nadert?

Naast de grote druk van thuisverpleging komen naasten dikwijls voor een moeilijke beslissing te staan wanneer de terminale erg lijdt. Met moet dan kiezen tussen een kwalitatief afscheid enerzijds of pijnverlichting anderzijds. Een mogelijke oplossing is palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie leidt niet tot euthanasie. Met behulp van medicatie wordt de patiënt in een lichte vorm van onbewust zijn gebracht om patiënt te ontlichten van de pijn. Opgelet! Dit kan wel een levensverkortend effect hebben. Hiervoor is geen wilsverklaring noodzakelijk.

De vraag is natuurlijk of men de patiënt nog maanden in deze staat, in leven wil houden. De pijn neemt af maar de patiënt heeft bijna geen tot geen besef meer van realiteit.

Het is natuurlijk niet evident om deze zware beslissing alleen te dragen. Praat er over met instanties en familie.

Mantelzorg: een zware taak, vooral psychologisch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>